artilerijos ugnies uždaviniai

artilerijos ugnies uždaviniai
artilerijos ugnies uždaviniai statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Priešo naikinimo arba savo pajėgų kovinės paramos uždaviniai, atliekami artilerijos ugnimi (šaudant). Artilerijos ugnies uždaviniai yra šie: ↑taikinio naikinimas, ↑taikinio slopinimas, ↑taikinio ardymas (griovimas), ↑taikinio sekinimas (trikdymas). Artilerijos ugnies uždaviniais gali būti: apšvietimas, dūmijimas, agitacinės medžiagos skleidimas, žyminių sudarymas (įšaudymas), taikinių nurodymas ir kt. Artilerijos ugnies uždaviniai gali būti planiniai ir neplaniniai. atitikmenys: angl. artillery fire missions; fire missions rus. огневые задачи; огневые задачи артиллерии ryšiai: dar žiūrėktaikinio ardymas dar žiūrėktaikinio naikinimas dar žiūrėktaikinio naikinimas dar žiūrėktaikinio sekinimas dar žiūrėktaikinio slopinimas sinonimas – ugnies uždaviniai

Artilerijos terminų žodynas – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2004.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • planiniai artilerijos ugnies uždaviniai — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Iš anksto parengti ir ugnies lentelėje įrašyti artilerijos ugnies uždaviniai. Tokie uždaviniai atliekami naikinant taikinius nurodytu ugnies lentelėje laiku (pvz., artilerinio rengimo ir artilerinės paramos… …   Artilerijos terminų žodynas

  • neplaniniai artilerijos ugnies uždaviniai — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Iš anksto neparengti artilerijos ugnies uždaviniai. Tokie uždaviniai ppr. atliekami naikinant taikinius, kurie iš anksto nenumatyti ugnies plane (lentelėje). atitikmenys: angl. opportunity artillery tasks rus.… …   Artilerijos terminų žodynas

  • ugnies uždaviniai — statusas T sritis Gynyba ryšiai: žiūrėk – artilerijos ugnies uždaviniai …   Artilerijos terminų žodynas

  • artilerijos ugnies galimybės — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Ugnies uždaviniai, kuriuos gali atlikti tam tikros sudėties artilerija konkrečioje kovos situacijoje. Artilerijos ugnies galimybės nustatomos iš anksto ir jomis vadovaujamasi planuojant artilerijos ugnį ir… …   Artilerijos terminų žodynas

  • artilerijos ugnis — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Artilerijos šaudymas į taikinius; turi būti veiksminga, laiku paleista, tiksli, netikėta. Artilerija šaudo iš uždarųjų ugnies pozicijų ir tiesioginiu taikymu pavieniais pabūklais, būriais, baterijomis arba… …   Artilerijos terminų žodynas

  • artilerijos taktika — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Sudedamoji bendrosios taktikos dalis. Artilerijos taktika tyrinėja ir nustato artilerijos vienetų veiksmus bendrajame mūšyje: bendrųjų pajėgų vienetų artilerinės paramos būdus, ↑artilerijos kovos rikiuotę,… …   Artilerijos terminų žodynas

  • ugnies antpuolis — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Artilerijos ugnies užduočių atlikimo būdas, apibūdinamas netikėtu ugnies paleidimu ir dideliu tankiu. Ugnies smūgis (ugnies antpuolis) gali būti nustatytos ir nenustatytos trukmės, atliekamas tankiąja arba… …   Artilerijos terminų žodynas

  • ugnies smūgis — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Artilerijos ugnies užduočių atlikimo būdas, apibūdinamas netikėtu ugnies paleidimu ir dideliu tankiu. Ugnies smūgis (ugnies antpuolis) gali būti nustatytos ir nenustatytos trukmės, atliekamas tankiąja arba… …   Artilerijos terminų žodynas

  • ugnies schema — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Grafinis kovos dokumentas. Žemėlapyje arba popieriaus lape sutartiniais ženklais nurodomi artilerijos, tankų, šaulių ginklų ir kt. ugnies priemonių ugnies uždaviniai. Legendoje gali būti nurodytos taikinių… …   Artilerijos terminų žodynas

  • artillery fire missions — artilerijos ugnies uždaviniai statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Priešo naikinimo arba savo pajėgų kovinės paramos uždaviniai, atliekami artilerijos ugnimi (šaudant). Artilerijos ugnies uždaviniai yra šie: ↑taikinio naikinimas, ↑taikinio… …   Artilerijos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”